KARİYER

Senin enerjin, bizim enerjimiz!
İnsan kaynakları ekibimiz, yeşil bir gelecek hayaliyle faaliyet gösteren kuruluşumuz için en doğru kişileri keşfetmektedir. Smart’ta kariyer fırsatlarını yaratırken yetenek yönetimi anlayışıyla hem çalışanlarının hem de Smart Güneş Teknolojileri markasının gelişimini tüm gücüyle desteklemektedir.
İK Vizyonumuz Smart Güneş Teknolojileri değerleri ile uyumlu, global bakış açısına sahip, aidiyet hissi yüksek, sahip olduğu yaratıcılık ve yüksek performans ile değer yaratan işgücü tarafından tercih edilen bir şirket olmak.
İK Politikamız • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak
• Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak
• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek
• Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenimi ve gelişimi desteklemek
• Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek
• Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmak

#seninenerjinbizimenerjimiz
Kariyer olanaklarıyla ilgili bilgi almak için aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KVKK metnini okudum, kabul ediyorum.
Copyright © 2020 | Smart Güneş Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.
Data1