GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ YIL DEĞERLENDİRMESİ

Ekim 2020
"
Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı ve GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) başkanı Halil Demirdağ güneş enerjisi sektörünü değerlendirdi.
"

 

 

2019 yılı içerisinde çatılara yönelik yeni lisanssız yönetmeliğinin yayınlanması ve bağlantı anlaşması süresi dolmuş lisanssız projelere 120 günlük ek süre verilmesi ile sektörün hareketlendiği görülmektedir. YEKA GES-3 (10 MW’lık parçalar halinde yaklaşık 40 ilde yerli malı kullanım karşılığı 1000 MW kapasite tahsisi) ihale şartnamesinin çok kısa süre içinde yayınlanması beklenmektedir.

2019 yılında yaklaşık 1.100 MW GES kurulum ile sene sonu toplam GES kurulu gücünün 6.1G W’lara ulaşacağı öngörülmektedir. 2020 yılı içerisinde Hibrit Yönetmeliği’nin (lisanslı proje sahaları içerisinde yenilenebilir enerjiye dayalı üretim santrallerinin kurulmasına olanak sağlayan düzenleme) yayınlanması, lisanssız çatı uygulamalarında başvurularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve yatırımcıların ihtiyacına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemelerinin yapılması ile 2020 yılı içerisinde 1.500 MW GES kurulum hedefine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılının ilk yarısı içinde YEKA GES-3, ikinci yarısında YEKA GES-2 (500 MW Şanlıurfa, 200 MW Hatay ve 300 MW Niğde de olmak üzere yerli malı kullanım karşılığı 1.000 MW kapasite tahsisi) ihalelerinin gerçekleşmesi de sektörün önemli beklentileri arasında yer almaktadır.

Artan elektrik fiyatları, azalan GES yatırım maliyetleri ve teknolojideki gelişmeler başta çatı uygulamaları olmak üzere GES kurulumlarının her alanda artarak devam edeceğini çok net bir şekilde göstermektedir. Derneğimizde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ülkemiz ihracatının arttırılmasına yönelik olarak uyguladığı bir destek olan ÜR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) programı kapsamında 20 üyemizin katılımı ile proje başlatılmıştır. Desteğin temel amacı, proje grubundaki firmaların ihracat yapmasını sağlamak ve döviz getirici faaliyetlerin artırılmasıdır.

Günümüz ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda, döviz kurlarındaki oynaklık ve yurt içi pazardaki daralma sektörün yurt dışı pazarlara yönelik çalışmasının önemini açıkça göstermektedir. ÜR-GE projesinde hem yurt dışındaki fırsatların değerlendirilmesi hem de yeni uluslararası iş birlikleri ile ülkemize döviz girişinin artmasının sağlanması hedeflenmekte olup ülkemizin güneş enerjisi alanındaki deneyimi ve başarısı yurt dışında atılacak adımlarla perçinlenerek sektörün geleceğine önemli katkı sağlayacaktır.  

Güneş enerjisi odaklı olarak ilk kez 2020 yılında düzenlenecek olan Solar İstanbul Fuarı’nın sektör beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi de hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Copyright © 2020 | Smart Güneş Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.
Data1