Prensiplerimiz

Prensiplerimiz

Vizyonumuz

Yenilenebilir enerji alanında Avrupa’nın önde gelen yatırım ve mühendislik firmalarından biri olarak, vizyonumuz; optimum mühendislik çözümlerine bağlı kalarak, müşteri ve yatırımcılarımıza en iyi hizmeti verecek bir şirket kültürü oluşturmaktır.

Misyonumuz

Tecrübemizi ve profesyonel yaklaşımımızı kullanarak, Ar-Ge faaliyetlerinde ve sürekli iyileştirme süreçlerinde mükemmellik arayışı içerisindeyiz. Misyonumuz; güvenilir kaliteli hizmet vererek, beklentilerin üzerinde müşteri tatminini sağlamaktır.


İlkelerimiz

  • Dürüst, güvenilir ve adil olmak
  • Kaynakları verimli kullanmak
  • Toplumsal değerlere saygılı olmak
  • Çevreyi korumak
  • Çalışkan ve üretken olmak

Değerlerimiz

  • Müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmak
  • Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak
  • Yaratıcı ve yenilikçi olmak
  • Takım başarısına odaklanmak
  • Ürün ve proje kalitesini sürekli artırmak